2 miliony złotych dofinansowania dla spółki OPP

2 miliony złotych dofinansowania dla spółki OPP

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia br. spółce Ostrowski Park Przemysłowy przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1 955 367,67 zł na realizację projektu pn.: „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”.

W ramach projektu spółka oferować będzie bezzwrotne dotacje w wysokości 25 000,00 zł osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowym elementem wsparcia będzie wypłata przez spółkę, jako Beneficjenta projektu finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie.

Zatem łączne wsparcie może wynieść ponad 40 000,00 zł.

Dodatkowo każdy z Uczestników projektu objęty będzie bezpłatnym, kompleksowym i fachowym wsparciem szkoleniowo – doradczym.

„Pozyskane przez spółkę dofinansowanie z UE pozwoli nam zaoferować mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego oraz regionu bardzo atrakcyjną ofertę w postaci bezzwrotnych dotacji oraz wypłaty finansowego wsparcia pomostowego w pierwszym okresie prowadzenia własnej działalności. Jest także kolejnym dowodem na skuteczność spółki w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Warto także zaakcentować, że w ramach naboru swoje wnioski złożyły 173 podmioty, a jedynie 27 zostało skierowanych do dofinansowania, w tym wniosek spółki OPP ” – mówi Mikołaj Kostka – Prezes OPP

Rekrutacja Uczestników do projektu rozpocznie się 1 marca 2018 roku, a szczegółowe informacje dostępne są w spółce Ostrowski Park Przemysłowy (ul. Wrocławska 93F) lub pod numerem telefonu 724 71 77 71.

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia