Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki

Aktualności

Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Spółki Przejmującej ze spółką Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Spółką Przejmowaną.

 

 1. Plan połączenia Centrum Rozwoju Komunalnego SA Ostrowski Park Przemysłowt Sp. z o.o. – podpisany 28102019

Kongres mieszkaniowy zakończony

Kongres mieszkaniowy zakończony

Aktualności

Przez dwa dni Ostrów Wielkopolski gościł samorządowców z całej Polski podczas Kongresu Mieszkaniowego. Swoje doświadczenia na temat finansowania i eksploatacji budownictwa mieszkaniowego wymienili najlepsi praktycy i specjaliści w tej dziedzinie. W sumie w panelach dyskusyjnych wzięło udział 13 prelegentów. Założenia rządowego programu „Mieszkanie plus” przybliżyła przedstawicielka Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,Katarzyna Szpot –Prusak.

W Kongresie Mieszkaniowym „Finansowanie i eksploatacja budownictwa mieszkaniowego – szansa dla młodych”, który odbył się 17 i 18 października w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli samorządowcy między innymi ze Śremu, Polkowic, Ustki, Cieszyna, Stargardu, Torunia, Krakowa, Mikołajek i Kutna. Kongres swoją obecnością zaszczycili również: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Ewa Matecka i Ziemowit Borowczak, a także radni miejscy. Gości powitała prezydent Beata Klimek.

Od 2008 roku w Ostrowie Wielkopolskim realizowany jest program mieszkaniowy „dla systematycznych”, autorstwa byłego prezesa MZGM Mariana Kupijaja, który doskonale się sprawdza nie tylko w naszym mieście, ale także w innych gminach. Przykładem jest liczące niespełna 4 tys. mieszkańców miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Mowa tutaj o programie mieszkaniowym „dla systematycznych” w Mikołajkach.

Do tej pory w Mikołajkach odbyły się dwie edycje tego programu. W pierwszej edycji wybudowaliśmy 22 mieszkania. Zainteresowanie mieszkaniami jest tak duże, że po wybudowaniu pierwszego budynku musieliśmy ogłosić nabór już na kolejny blok. W najbliższy czwartek oddajemy klucze kolejnym osobom do 48 mieszkań. Wzorowaliśmy się bardzo mocno na ostrowskim programie, jednak zmodyfikowaliśmy go do potrzeb naszego małego miasteczka– wyjaśnia Joanna Wróbel sekretarz Miasta i Gminy Mikołajki.

W ciągu dwóch dni na kongresie swoje prezentacje przedstawiło 13 prelegentów między innymi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Krakowie Katarzyna Bury.

Ten kongres to platforma prezentacji, którymi powinniśmy się dzielić, bo zarówno małe jak i duże miasta w pewnym zakresie mają podobne problemy, różnica jest tylko w skali. Cieszę się bardzo, że Ostrów zdecydował się na tego typu konferencję. W Krakowie nadal mamy kolejkę 3 tys. osób oczekujących na mieszkania. Mam nadzieję, że program „Mieszkanie plus” odniesie sukces i problem mieszkaniowy w skali całej Polski zostanie chociaż w jakimś stopniu rozwiązany – mówiła Katarzyna Bury z Krakowa.

Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także Związku Miast Polskich oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Do Ostrowa Wielkopolskiego zjechali samorządowcy z całej Polski, aby zapoznać się z naszymi – ostrowskimi rozwiązaniami i rozwojem lokalnego, samorządowego budownictwa mieszkaniowego. Cieszy, że nasz program wdrażany jest też w innych gminach. To także doskonały moment, by wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Z przyjemnością wysłuchałam również innych propozycji, gdzie burmistrzowie i prezydenci miast mogli się pochwalić tym co robią dla swoich mieszkańców – powiedziała prezydent Beata Klimek.

W czasie kongresu prezentowano też nowoczesne narzędzia finansowe dla samorządów – jak fundusz municypalny i obligacje przychodowe.
Uczestnicy kongresu mieli możliwość w czasie paneli porozmawiania z osobami, które proponują różne rozwiązania w finansowaniu budowy mieszkań komunalnych. W kraju realizowanych jest wiele ciekawych programów w tym zakresie. Ostrów realizuje jeden z nich. Cieszymy się, że niektóre miasta ostrowski program dostosowują do swoich potrzeb i go realizują – mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie Wielkopolskim.

Patronem medialnym wydarzenia było pismo „WSPÓLNOTA”. Organizatorem Kongresu był Ostrów Wielkopolski oraz Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., współorganizatorem Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o., a partnerem Kongresu PKO Bank Pols

źródło: umostrow.pl

Galeria:

 


organizatorzy:                                              partner:                             partner kongresu:

ow  mzgm kopia              opp                  pko

patronat honorowy:

mir     ZMP_logo_beztla

patronat medialny:

Wspólnota winieta Czerwona

Kolejne spotkanie KKP za nami

Kolejne spotkanie KKP za nami

Aktualności

II Spotkanie Klubu Kobiet Przedsiębiorczych

W Ostrowskim Parku Przemysłowym odbyło się II Spotkanie Kobiet Przedsiębiorczych. Tematem spotkania była ,,Sprzedaż na obcasach”, a gościem specjalnym była Monika Bartkowiak. Organizatorami wydarzenia byli: Klub Kobiet Przedsiębiorczych oraz spółka Ostrowski Park Przemysłowy.

Główną ideą działalności Klubu Kobiet Przedsiębiorczych jest stworzenie platformy do wymiany biznesowej i ideowej dla kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz tych piastujących decyzyjne stanowiska w rozmaitych firmach. Działania te służą zarówno wspieraniu postaw przedsiębiorczości wśród kobiet, poprzez poszukiwanie nowych partnerów biznesowych, jak również promocji pozytywnych wzorców na zewnątrz.

Kobiety przedsiębiorcze z Ostrowa, które przybyły na ostrowskie spotkanie miały okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, a także zapoznać się z wystąpieniem gościa specjalnego, Moniki Bartkowiak, trenera biznesu, managera, handlowca, sprzedawcy, pasjonata sprzedaży i kontaktów międzyludzkich. Jest także autorką bloga, artykułów branżowych w czasopismach (m.in. Nowa Sprzedaż), założycielką grupy społecznościowej Sprzedaż 3.0

Podczas spotkania kobiety przedsiębiorcze dyskutowały o umiejętności sprzedaży, która to umiejętność potrzebna jest każdemu przedsiębiorcy. Kobiety mówiły o tym, jak sprzedawać ,,na obcasach”? Jak sprawić, aby klient chciał spotkać się właśnie z Tobą? Wszystkie panie zgodnie podkreślały, jak ważne jest nawiązywanie pierwszego kontaktu z klientem. A to tylko 60 sekund, a w tym czasie trzeba powiedzieć o sobie i o swojej firmie.

Było to drugie tego typu spotkanie w Ostrowie, ale jak zapewniają organizatorzy będą kolejne, gdyż cieszą się one sporym zainteresowaniem.


Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom za udział w II Spotkaniu Klubu Kobiet Przedsiębiorczych w Ostrowie Wielkopolskim!

Dzięki Wam spotkanie to było naprawdę wyjątkowe. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i dyskusje, które mogły by trwać do późnych godzin nocnych. Podziękowania ślemy również w stronę Partnerów, którzy przygotowali dla Klubowiczek liczne nagrody i upominki do loterii wizytówkowej oraz do powitalnych toreb: Kashmir Spa, CANDEO Clinic Poznań, Mandala Beauty Clinic Samir Ibrahim,My Company Polska, Solar Company S.A., Stanley Centrum Medyczne.

Do zobaczenia na kolejnym ostrowskim Spotkaniu KKP!

Szkolenie: „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Szkolenie: „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Aktualności Szkolenia

Ostrowski Park Przemysłowy zaprasza na szkolenie „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2013 roku na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 1242 z późn zm. ), prowadzi w zakresie prewencji wypadkowej program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Program Dofinansowania Płatników Składek:

 • Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
 • Cel Programu dofinansowania płatników składek
 • Założenia programu dofinansowania
 • Warunki, które muszą spełniać płatnicy składek ubiegający się o dofinansowanie
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach Programu
 • Kwoty dofinansowania
 • Działania doradcze i inwestycyjne, na które można otrzymać dofinansowanie
 • Istotne informacje dotyczące programu dofinansowania
 • Schemat postępowania
 • Inwestycje zrealizowane w ramach programu

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do udziału w szkoleniu.*

*Szkolenie adresowane do przedsiębiorców. Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.


zus-graf

28 października 2016 roku, od godziny 08:00 do 10:00 w Ostrowskim Parku Przemysłowym przy ul. Wrocławskiej 93F

*zgłoszenia przyjmujemy do 26 października

Dodatkowe informacje : szkolenia@opp-ostrow.pl, tel.: 62 720 47 62, kom.: 724 717 771

Druk zgłoszenia

 

Projekt: „Biznesy robię – własna firma”

Projekt: „Biznesy robię – własna firma”

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia

3loga

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partner Wiodący) w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (Partner) w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Projekt „Biznesy robię – własna firma” zakłada wyselekcjonowanie i przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 45 osób z grupy uczestników biorących udział w projekcie.

Rekrutacja do projektu „Biznesy robię – własna firma‟ będzie prowadzona
od września do 31 października 2016 roku

Projekt zakłada udzielenie wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, poprzez:

 •  diagnozę kompetencji zawodowych
 •  szkolenie i doradztwo
 •  dotacje w wysokości 23 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności
 •  wsparcie pomostowe w wysokości 1100, 00 zł przez okres 6 miesięcy.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 29 lat i należą do jeden z poniższych grup:

 •  długotrwale bezrobotne
 •  kobiety
 •  w wieku 50 lat i więcej
 •  z niepełnosprawnościami
 •  o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu: 724 717 771 lub osobiście w siedzibie naszej spółki: ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Formularze do pobrania:

 


Partner wiodący:                                Partner:

ocwp-logo         opp