Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa

Aktualności Wydarzenia

W związku z zakończonym etapem odwoławczym poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”.

Kolejnym etapem projektu jest etap szkoleniowo – doradczy, który odbędzie się w sierpniu 2018 roku. Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz podział Uczestników na grupy został załączony poniżej. Ponadto informujemy, że wskazane w harmonogramie szkolenia będą odbywać się w salach szkoleniowych Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 93F.

Na szczegółowe pytania odpowiadamy telefonicznie pod numerem: +48 724 717 771

Ostateczna lista rankingowa
Ostateczna lista rezerwowa
Lista niezakwalifikowanych
Harmonogram szkoleń
Podział na grupy szkoleniowe

Zapytanie ofertowe: usługa cateringu

Zapytanie ofertowe: usługa cateringu

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu dla uczestników Projektu pn. „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w Działaniu 6.3 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z EHED Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0149/17-00

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

TOP100 Innowatorzy Gospodarki.

TOP100 Innowatorzy Gospodarki.

Aktualności

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozbudować działalność badawczo-rozwojową (B+R) i zatrudniają naukowców, mogą dostać środki, by wysłać ich na staż do zagranicznych jednostek badawczych lub przedsiębiorstw. To wszystko za sprawą programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Continue reading