Bezpłatne szkolenia w OPP

Bezpłatne szkolenia w OPP

W Ostrowskim Parku Przemysłowym odbyło się bezpłatne szkolenie „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2013 roku prowadzi w zakresie prewencji wypadkowej program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. I własnie na ten temat odbyło się w minionym tygodniu szkolenie w Ostrowskim Parku Przemysłowym.

Podczas szkolenia poruszano m.in. tematy: jaki jest cel programu dofinansowania płatników składek, założenia programu dofinansowania, warunki które muszą spełniać płatnicy składek ubiegający się o dofinansowanie, kwoty dofinansowania, działania doradcze i inwestycyjne, na które można otrzymać dofinansowanie itp. Po części teoretycznej szkolenia odbyła się cześć praktyczna, podczas której uczestnicy wypełniali wnioski.

Szkolenie to adresowane było do przedsiębiorców i co ważne, było bezpłatne. OPP planuje w najbliższej przyszłości zorganizować więcej tego typu szkoleń, na które już dziś zapraszamy. Szczegółowe informacje o terminach szkoleń publikować będziemy na stronie internetowej OPP.

Aktualności