Bezzwrotna dotacja – ruszył projekt!

Bezzwrotna dotacja – ruszył projekt!

Od 1 maja br. Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. rozpoczął rekrutacje osób, do projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”.
Można w nim uzyskać 23 300zł bezzwrotnej dotacji, na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 30 lat i należą do jeden z poniższych grup:

  • długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • w wieku 50 lat i więcej
  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach

Informujemy, że w siedzibie spółki OPP Sp. z o.o. można już pobrać formularz rekrutacyjny

Osoby zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

  • tel: 724 717 771;
  • sekretariat@opp-ostrow.pl;
  • lub bezpośrednio w siedzibie spółki: Ostrowski Park Przemysłowy ul. Wrocławska 93F

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Szczegóły projektu

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia