Bezzwrotna dotacja – WNIOSKI

Bezzwrotna dotacja – WNIOSKI

Informujemy, że na naszej stronie internetowej można już pobrać formularz rekrutacyjny dla projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”.

Formularz rekrutacyjny(doc)

Formularz rekrutacyjny(pdf)

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin rekrutacji

Sekcje PKD


Wypełnione dokumenty należy składać w siedzibie Ostrowskiego Parku przemysłowego przy ul. Wrocławskiej 93F, od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.
REKRUTACJA PROWADZONA JEST TERMINIE 01.07.2017r. do 31.08.2017r.

Przypomnijmy, że o 23 300zł bezzwrotnej dotacji, na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą starać się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 30 lat i należą do jeden z poniższych grup:

  • długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • w wieku 50 lat i więcej
  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach

Informujemy, że w siedzibie spółki OPP Sp. z o.o. można już pobrać formularz rekrutacyjny

Osoby zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

  • tel: 724 717 771;
  • sekretariat@opp-ostrow.pl;
  • lub bezpośrednio w siedzibie spółki: Ostrowski Park Przemysłowy ul. Wrocławska 93F

Formularz rekrutacyjny składać można za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93f, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w godzinach od 7:30 do 15:30

Za dzień złożenia formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w Ostrowskim Parku Przemysłowym.

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Szczegóły projektu

 


           

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia