Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa

Aktualności Wydarzenia

W związku z zakończonym etapem odwoławczym poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”.

Kolejnym etapem projektu jest etap szkoleniowo – doradczy, który odbędzie się w sierpniu 2018 roku. Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz podział Uczestników na grupy został załączony poniżej. Ponadto informujemy, że wskazane w harmonogramie szkolenia będą odbywać się w salach szkoleniowych Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 93F.

Na szczegółowe pytania odpowiadamy telefonicznie pod numerem: +48 724 717 771

Ostateczna lista rankingowa
Ostateczna lista rezerwowa
Lista niezakwalifikowanych
Harmonogram szkoleń
Podział na grupy szkoleniowe

Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia
Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku zakończyliśmy I etap rekrutacji Uczestników do projektu pn. “Działaj z rozmachem StartUP dla Ciebie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0149/17 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Continue reading