Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia
Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku zakończyliśmy I etap rekrutacji Uczestników do projektu pn. “Działaj z rozmachem StartUP dla Ciebie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0149/17 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Continue reading