Zapytanie ofertowe: usługa cateringu

Zapytanie ofertowe: usługa cateringu

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu dla uczestników Projektu pn. „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w Działaniu 6.3 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z EHED Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0149/17-00

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

Zawiadomienie o wyborze oferty