Milion dla OPP

Milion dla OPP

„Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” – nowe rozdanie – dotacja do 23 tysięcy złotych.

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości; Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Fundacje Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”

Czas trwania: 01 maja 2017 – 31 marca 2019

Dla kogo dotacja?
O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 30 lat i należą do jeden z poniższych grup:

 • długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • w wieku 50 lat i więcej
 • z niepełnosprawnościami
 • o niskich kwalifikacjach

Założenia

Projekt zakłada udzielenie wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, poprzez:

 • diagnozę kompetencji zawodowych
 • szkolenie i doradztwo
 • dotacje w wysokości do 23 300 zł na rozpoczęcie własnej działalności
 • wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych

Dodatkowo:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną

Ilość dotacji

Projekt zakłada rekrutację 120 uczestników z których 91 otrzyma dotację

Szkolenia

Uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:

 • ABC przedsiębiorczości
 • Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem dzialałności
 • Podstawy marketingu
 • Prowadzenie księgowości + wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

 • tel: 724 717 771;
 • sekretariat@opp-ostrow.pl;
 • lub bezpośrednio w siedzibie spółki: Ostrowski Park Przemysłowy ul. Wrocławska 93F

 

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia