Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki

Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Spółki Przejmującej ze spółką Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Spółką Przejmowaną.

 

  1. Plan połączenia Centrum Rozwoju Komunalnego SA Ostrowski Park Przemysłowt Sp. z o.o. – podpisany 28102019

Aktualności