Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku zakończyliśmy I etap rekrutacji Uczestników do projektu pn. “Działaj z rozmachem StartUP dla Ciebie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0149/17 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji zakończony I etap rekrutacji składał się z oceny formalnej Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz oceny merytorycznej pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzonej przez Komisję rekrutacyjną, w postaci dwóch ekspertów z zakresu przedsiębiorczości.
W załączniku znajduje się lista z oceny Wstępnych formularzy rekrutacyjnych, po zakończonym I etapie rekrutacji.
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (od miejsca 1 do 72 na liście) zostaną w najbliższym czasie zaproszeni na spotkanie z doradcą zawodowym. Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego (II etapu rekrutacji) to czerwiec 2018 roku.

 

 

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia