KARTA WADIALNA


BEZGOTÓWKOWE WNOSZENIE WADIUM

Przedsiębiorco!

Wiemy jak zwiększyć możliwość odniesienia sukcesu biorąc udział w kilku przetargach jednocześnie nie angażując gotówki!

ZALETY KORZYSTANIA Z KARTY WADIALNEJ

• brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych
• zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie
• szybka procedura przyznania karty wadialnej i wnoszenia wadium w formie poręczenia
• wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu
• niski koszt otrzymania poręczenia


 Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń:

724 717 771