Biznes plan to bardzo ważny element planowania własnej działalności gospodarczej. Istotne jest, aby realnie i rzetelnie przygotować się do jego napisania. Dobrze przygotowany biznesplan pomaga nam określić dokładny plan działania, zdefiniować cele oraz dokonać analizy otoczenia, w którym będziemy funkcjonować. Pokaże nam mocne i słabe strony naszej działalności. Wskaże nam również opłacalność inwestycji oraz możliwe źródła jej finansowania.