Bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza ZUS ZUA, ZUS ZZA. Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z obniżonej stawki ZUS można korzystać przez okres 2 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy spodziewać się kontaktu z Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl  oraz Sanepid www.gis.gov.pl.  Nowelizacja Kodeksu pracy od dnia 17 stycznia 2013 r. zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.