Wybór lokalizacji jest nieodzownym elementem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy uwzględnić charakter planowanej działalności – inne kryteria będą brane pod uwagę w przypadku działalności usługowej a inne w przypadku działalności produkcyjnej. Dla osób, które nie potrzebują stałego miejsca pracy (charakter działalności gospodarczej nie wymaga stałej obecności w biurze) Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. proponuje usługę „Wirtualnego Biura” z możliwością korzystania z sal konferencyjnych OPP Sp. z o.o.

wirtualne1