Składając formularz CEDG – 1 nie określamy w nim formy opodatkowania. Tę informację musimy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Ponadto wybierając czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są do dokonania za pośrednictwem formularza VAT – R zgłoszenia rejestracyjnego. Opłata za rejestrację wynosi 170,00 zł.
Przedsiębiorcy zawierający transakcje z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej składają zgłoszenie rejestracyjne VAT – R/UE przed dniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia.