Jeżeli przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, która podlega reglamentacji, musi wówczas wystąpić z wnioskiem o przyznanie określonych koncesji czy też pozwoleń. Informacji nt. pozwoleń i koncesji udziela Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski ul. Al.Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski.