Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Pieczątka firmowa powinna zawierać:

  • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
  • dane teleadresowe siedziby firm
  • numer NIP