a) Pożyczki, kredyty, dotacje na start dla przedsiębiorców:

    • Ostrowski Fundusz Pożyczkowy- www.ocwp.pl
    • Polska Fundacja Przedsiębiorczości www.pfp.com.pl/

– Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. http://warp.org.pl

b) Fundusz Poręczeń Kredytowych:

– Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu www.fundusz.gostyn.pl/

– Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu www.fripww.pl

c) Dostępne programy pomocowe dla przedsiębiorców:

-Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa http://www.iphpw.pl/

-Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim http://www.pup.ostrowwlkp.pl/

d) finansowanie społecznościowe – crowdfunding:

Działające w Polsce portale to:

beesfund.com – crowdfunding udziałowy i nie udziałowy;

wspólnyprojekt.pl – crowdfunding nieudziałowy;

wspólnicy.pl – crowdfunding udziałowy;

crowdangels.pl – crowdfunding udziałowy;

crowdfunders.pl – grupowy zakup nieruchomości komercyjnych;

wspieramkulture.pl – projekty kulturalne;

ideowi.pl – crowdfunding udziałowy;

wspieram.to – różne typy projektów, możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy.