Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 1.  Zbigniew Górski
 2.  Marek Pacyna
 3. Emilia Panek
 4. Mieczysław Kociński
 5. Irena Stach
 6. Alina Bzik
 7. Grzegorz Kluczyk
 8. Henryk Zych
 9. Jerzy Granowski
 10. Dorota Stasiak

LISTA REZERWOWA
osób do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 1. Sławomir Bąk
 2. Piotr Wesołowski
 3. Tomasz Jędrzejak
 4. Halina Pilarska

Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Plik do pobrania

                  

Aktualności Wydarzenia