Miasto Ostrów Wielkopolski, na terenie którego powstał park przemysłowy zajmuje powierzchnię 42,39 km2 i liczy ok. 72,3 tys. mieszkańców. Leży w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w środku trójkąta, którego wierzchołki wyznaczają: Poznań, Wrocław oraz Łódź. Odległość od tych aglomeracji wynosi po około 100 km. Aktualnie jest jednym z największych miast południowej Wielkopolski i stanowi ważny ośrodek administracji samorządowej – jest bowiem siedzibą trzeciego (co do wielkości) powiatu w województwie.

mapa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski jest także ważnym węzłem krzyżujących się szlaków drogowych i kolejowych. Przez miasto  przebiegają trzy drogi krajowe nr: 11 (relacji Kołobrzeg – Bytom), 25 (relacji Bobolice – Oleśnica) i 36 (relacji Prochowice – Ostrów Wielkopolski), dziewięć dróg powiatowych oraz jedna droga wojewódzka – ul. Odolanowska (nr 445 łącząca Ostrów Wielkopolski z Odolanowem), a ze względu na krzyżowanie się magistralnych linii kolejowych (Ostrów posiada bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem, Katowicami, Szczecinem oraz Dreznem i Pragą) miasto odgrywa znaczącą rolę w krajowym systemie kolejowym.

To właśnie dogodne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych oraz potencjał społeczno-ekonomiczny sprawiają, że Ostrów Wielkopolski jest ważnym ośrodkiem produkcji, zbytu i dystrybucji dla licznych podmiotów krajowych i zagranicznych. Ostrów Wielkopolski jest też ważnym w południowej Wielkopolsce ośrodkiem kulturalno – turystycznym – na terenie miasta odbywa się wiele imprez przyciągających osoby także spoza regionu. Walory Ostrowa dostrzegli również planiści oraz niezależni eksperci. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego obszar Ostrowa uznany został (jako jeden z dwóch w regionie) za przyszłościowe miejsce koncentracji przemysłu.

Ostrowski Park Przemysłowy zlokalizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej  93F – zjazd na rondzie Miast Partnerskich w otoczeniu takich firm jak MIKROMA Group, Balaguer East Europe Sp.z o.o., SLAM Poland Sp. z o.o., Hydro – Gama Hydraulika siłowa.

W Ostrowskim Parku Przemysłowym najemcami powierzchni zostały firmy M-MOT sp. z o.o. (branża motoryzacyjna) oraz TECHNOPOL Group sp. z o.o. (producent opakowań tekturowych).