Materiał zdjęciowy z przebiegu inwestycji

W ramach inwestycji przygotowawczych został zdemontowany ciepłociąg oraz budynek stażnicy. Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg zrealizował zjazd z Ronda Miast Partnerskich, natomiast spóka WODKAN PWiK wykonała kanalizację na całym terenie.

Obszar realizacji projektu 

Budowa Ostrowskiego Parku Przemysłowego – grudzień 2014