OPP na Targach przesiębiorczości

OPP na Targach przesiębiorczości

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą M-MOT Sp. z o.o. oraz firmą Technopol Group Sp. z o.o. wzięły udział w IV Targach Biznesu i Przedsiębiorczości.

W ostrowskim Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się IV Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości. Głównymi organizatorami byli: Zespół Szkół Ekonomicznych i powiat ostrowski

Podczas targów swoje stoiska prezentowały firmy z Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego. Odbywały się także szkolenia dla pracowników oraz wręczono nagrody „Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego’’. Tegorocznym targom towarzyszyło hasło „Od projektu do efektu’’ – wybrane w konkursie dla zwiedzających rok temu.
Często mówimy, że dobry pomysł to połowa sukcesu. Dlatego chcemy w tym roku pokazać poprzez wybór firm, że dla osiągnięcia zaplanowanego celu biznesowego, równie ważny jest sam pomysł i projektowanie działań – powiedziała Beata Matuszczak, dyrektor ZSE.

Do nagrody nominowane zostały następujące firmy: Mahle Behr, JMP Medical, Spółdzielnia Mleczarska Lazur, ZAP Kooperacja oraz firma OVB Allfinanz. Nominowani uhonorowani zostali dyplomami. Kapituła postanowiła wręczyć dwie statuetki. Pierwszego specjalnego „Orła Biznesu Powiatu Ostrowskiego’’ za promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego szkół ponadgimnazjalnych otrzymała firma ZAP Kooperacja. Drugi ,,Orzeł Biznesu” przypadł w udziale firmie JMP Medical z Czarnegolasu, która specjalizuje się w produkcji kontenerowych pracowni rezonansu magnetycznego.

Na ragach swoje stoisko miała także spółka Ostrowski Park Przemysłowy. Warto dodać, że w OPP każdy znajdzie niezbędne wsparcie oraz szeroki pakiet usług adresowanych głownie dla ,,startującego biznesu”. Są to m.in.: usługi informacyjne i doradcze, usługi szkoleniowe, usługi finansowe, usługi księgowe, usługi środowiskowe, usługi proinnowacyjne czy wirtualne biuro.

Aktualności