OPP wspiera aktywizację bezrobotnych

OPP wspiera aktywizację bezrobotnych

Ostrów Wielkopolski przystąpił do pilotażowego programu Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”. Prezydent Beata Klimek, przy udziale Centrum Rozwoju Komunalnego, Ostrowskiego Parku Przemysłowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zainicjowała powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.

Ostrów Wielkopolski realizować będzie program do 14 września 2017 roku, jeżeli przyniesie on rezultaty, będzie możliwość jego kontynuacji.

– Dla wszystkich partnerów przystępujących do projektu stworzono Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Określa ona potrzebę wykazania umiejętności takich osób oraz wspólnych działań na rzecz wzrostu ich zatrudnienia. Instytucja ma za zadanie połączyć wszystkie elementy i inicjatywy, które w tej chwili są realizowane przez kilka różnych podmiotów. Mam nadzieję, że przystąpią do tego paktu jeszcze inne podmioty z naszego terenu, które mają oferty pracy i starają się promować zatrudnienie osób 50 plus – wyjaśnia prezydent Beata Klimek.

Rezultatem projektu ma być stworzenie „modelu paktów zatrudnieniowych” stanowiących współpracę pomiędzy podmiotami o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia.

– Stopień bezrobocia w Ostrowie Wielkopolskim jest bardzo niski i wynosi zaledwie 4,5%, więc wydawać by się mogło, że jest to zbędne działanie. Uważam jednak, że próbować trzeba i podejmować wszystkie próby tym bardziej, że to jest projekt unijny, z którego warto skorzystać – dodaje prezydent.

Biuro projektu mieścić się w Centrum Rozwoju Komunalnego przy ulicy Partyzanckiej.

– Poprzez udział w szkoleniach przeprowadzanych przez fundację, będziemy chcieli zmienić sposób myślenia osób bezrobotnych i zmotywować ich do podjęcia pracy. Będziemy się starali także wykazać umiejętności tych osób. Mam nadzieję, że po szkoleniu jego uczestnicy będą umieli napisać CV i będą doskonale przygotowani do rozmowy z potencjalnym pracodawcą – przekonują wdrażający program w naszym regionie.

Warunkiem przystąpienia do projektu osoby powyżej 50 roku życia, będzie posiadanie statusu – osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: naszrynek.pl, fot. umostrow.pl

 

Aktualności