OPP z kolejnym partnerem

OPP z kolejnym partnerem

Pod koniec maja, nasza spółka podpisała Porozumienie Partnerskie z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Strony Porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania przedsięwzięć gospodarczych oraz promowania możliwości rozwoju na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wymiernym efektem podpisanego kilka dni temu Porozumienia jest rozszerzenie oferty Ostrowskiego Parku Przemysłowego o tzw. „Kartę Wadialną”. Niewątpliwą zaletą nowego produktu oferowanego przez OPP jest brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych, zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie czy wreszcie wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika postępowań przetargowych.

Szczegółowych informacji na temat „Karty Wadialnej” można uzyskać bezpośrednio w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu: 724 093 509

Aktualności