OPP z M-MOT na kolejne 10 lat!

OPP z M-MOT na kolejne 10 lat!

Zarządy spółek: Ostrowski Park Przemysłowy oraz M-MOT, zgodnie i w porozumieniu, podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy, czego efektem jest zawarcie długoterminowej umowy najmu powierzchni OPP.

Podpisana na początku roku umowa została zawarta na okres co najmniej 10 lat, z jednoczesną możliwością jej przedłużenia. Warunki umowy są wyjątkowo korzystne dla wynajmującego – spółki OPP, ale co ważne, wypracowane w porozumieniu i zadowalające najemcę, czyli firmę M-MOT. OPP zyskał sprawdzonego najemcę, a wynajmujący stabilność w prowadzeniu biznesu i możliwości dalszego rozwoju.

M-MOT to bardzo dobry partner biznesowy. Przez te wszystkie lata nasza współpraca była wręcz wzorcowa – mówi Mikołaj Kostka, prezes Ostrowskiego Parku Przemysłowego. – Jestem przekonany, że kolejne lata naszej współpracy będą równie owocne. Nieskromnie powiem, że dołożyliśmy swoją małą cegiełkę do rozwoju tej firmy. Najbardziej mnie cieszy fakt, że kolejna prężna firma zatrudnia nowych pracowników, a dzięki temu zmniejsza się w Ostrowie bezrobocie.

Firma M-MOT swoją działalność w budynku Ostrowskiego Parku Przemysłowego prowadzi już od połowy 2015 roku. W tym czasie firmie udało się podnieść jakość świadczonych usług, a co za tym idzie, zadowolenie partnerów handlowych. W tym okresie wdrożonych zostało wiele nowoczesnych rozwiązań, a wielopoziomowa zabudowa w OPP pozwoliła firmie na poszerzenie asortymentu. Co bardzo istotne, zwiększone zostało także zatrudnienie.

Bardzo dobrze układa się współpraca z obecnym zarządem OPP – mówi Sławomir Błaszczyk, prezes M-MOT. – Prezes Mikołaj Kostka to dobry gospodarz. Dba o interes zarządzanej przez siebie spółki, a jednocześnie stara się aby najemcy czuli się tu dobrze. Kierowany przez niego zespół tworzą sympatyczni, młodzi ludzie, którzy zawsze z uśmiechem na twarzy chętnie służą pomocą. Dlatego podjąłem decyzję o kontynuowaniu współpracy z OPP i podpisaniu długoterminowej umowy najmu.

Aktualności