OPP z nowym partnerem

OPP z nowym partnerem

Wyjątkowo widoczny w ostatnim czasie rozwój spółki OPP wiąże się nie tylko z poszerzaniem oferty i wprowadzaniem na rynek nowych atrakcyjnych usług skierowanych głównie dla sektora MSP i osób zamierzających dopiero założyć własną firmę, ale też budowaniem partnerstwa z innymi podmiotami. Ostrowski Park Przemysłowy podpisał właśnie umowę o partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Wczoraj, 24 maja 2016 roku, w siedzibie spółki OPP, podpisano umowę o współpracy między Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o., a Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Umowę w imieniu tych podmiotów zawarli: Mikołaj Kostka – prezes OPP Sp. z o.o. i Zuzanna Szczudlik – prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Umowa otwiera możliwość współpracy m.in. na takich polach, jak:

– kojarzenie partnerów biznesowych oraz budowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (AKO),

– współdziałanie mające na celu integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami,

– wymianie doświadczeń i informacji mającej na celu wzmacnianie efektywności i skuteczności usług świadczonych w regionie w zakresie wspierania mikro, małych i średnich firm,

– wspólne aplikowanie oraz skuteczne realizowanie działań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.

Aktualności