Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończonym etapem odwoławczym poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”.

Kolejnym etapem projektu jest etap szkoleniowo – doradczy, który odbędzie się w sierpniu 2018 roku. Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz podział Uczestników na grupy został załączony poniżej. Ponadto informujemy, że wskazane w harmonogramie szkolenia będą odbywać się w salach szkoleniowych Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 93F.

Na szczegółowe pytania odpowiadamy telefonicznie pod numerem: +48 724 717 771

Ostateczna lista rankingowa
Ostateczna lista rezerwowa
Lista niezakwalifikowanych
Harmonogram szkoleń
Podział na grupy szkoleniowe

Aktualności Wydarzenia