Najmłodsza spółka córka wchodząca w skład holdingu. Powstała dnia 13.01.2012 roku (KRS 000408000). Tymczasowa siedziba spółki była w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Partyzanckiej 27. Obecnie siedziba spółki znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Wrocławksiej 93f.

Stuprocentowym udziałowcem OPP jest spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – miejski holding spółek komunalnych, która posiadając doświadczenie w obszarze wspierania przedsiębiorczości wspomaga OPP, a przez to lokalny sektor MSP. Jednym z założeń działalności spółki jest uruchomienie nowoczesnego centrum wspierającego lokalną przedsiębiorczość – Ostrowskiego Parku Przemysłowego. Obiekt ten docelowo stanie się ważnym na mapie miasta i regionu ośrodkiem wspomagającym powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Działalność spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o., jako podmiotu zarządzającego wybudowaną w ramach projektu infrastrukturą, zgodnie z umową Spółki, nie jest nakierowana na maksymalizację zysku – wygospodarowane dodatnie wyniki finansowe będą bowiem w pierwszej kolejności przekazywane na cele statutowe jednostki. Niemniej jednak, wśród szczegółowych celów komercyjnych przyświecających realizacji projektu można wymienić:

  • poszerzenie oferty grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
  • zbudowanie marki dla oferowanego produktu – Ostrowskiego Parku Przemysłowego na lokalnym, ale i regionalnym rynku,
  • zdobycie w jak najkrótszym czasie jak największej liczby klientów, a tym samym pełne wykorzystanie wygospodarowanych powierzchni produkcyjno – magazynowych oraz zdobycie i umocnienie pozycji na rynku,
  • jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczenie usług na najwyższym poziomie, po konkurencyjnych cenach.

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (OPP), pomimo, iż utworzony został w II połowie 2011 r. (rejestracja w KRS – styczeń 2012 r.) swoją działalność w pełnym zakresie rozpocznie dopiero z końcem realizacji projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim”, dysponując wówczas zapleczem, kadrą, ale przede wszystkim źródłem przychodów, z których finansowana będzie realizacja celów statutowych Spółki.