Po szkoleniu z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Po szkoleniu z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

W poniedziałek, 13 lutego, w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. odbyło się bezpłatne szkolenie pt: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Każdy z uczestników spotkania mógł dowiedzieć się czegoś więcej na temat aktualnych działań unijnych skierowanych do przedsiębiorców. Omówione zostały programy:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020: Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej. Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.  Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.  Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Informację przekazane przez pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich były rzetelne i łatwo przyswajalne przez uczestników. W związku z tym, że szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. planuje w przyszłości zorganizować szkolenia o podobnej tematyce.

Aktualności Wydarzenia