Skorzystaj ze specjalistycznego doradztwa!

Skorzystaj ze specjalistycznego doradztwa!

Informujemy, że w ramach realizowanego Projektu pn. “Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, wszyscy Uczestnicy Projektu mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa w formie indywidualnych konsultacji tematycznych, jak i konsultacji telefonicznych i mailowych.

 Przedmiotem konsultacji jest:
  • doradztwo w zakresie biznesplanu,
  • doradztwo dotyczące aspektów prawnych prowadzonej działalności gospodarczej,
  • doradztwo z zakresu księgowości,
  • doradztwo z zakresu marketingu.
Indywidualne konsultacje odbywać się będą od poniedziałku do soboty; terminy, forma doradztwa oraz jego przedmiot zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z Uczestników Projektu.

Szczegółowe informacje dostępne bezpośrednio w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. lub pod numerem telefonu: 724 717 771.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Działaniu 6.3 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO realizowanego przez spółkę Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.02-30-0022/16-00.
Aktualności Dofinansowania Wydarzenia