Spotkanie informacyjne dotyczące działania 2.2 POWER – 21 stycznia 2016 r. Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców działania 2.2 PO WER „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców” do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na realizację projektów skierowanych do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców z zakresu zarządzania strategicznego. Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 stycznia 2016 r. w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat, Nowy Świat 6/12.
Aktualności