Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

W związku z przyznaniem dofinansowania dla Ostrowskiego Parku Przemysłowego na realizację projektu pn.: „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”.
Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 marca 2018r., o godzinie 11:00, w siedzibie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej 93F, Ostrów Wlkp.


Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
na spotkanie do 2 marca 2018r. (724 717 771)


O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 30 lat i należą do jeden z poniższych grup:

 • długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • w wieku 50 lat i więcej
 • z niepełnosprawnościami
 • o niskich kwalifikacjach

Projekt swoim zasięgiem obejmuje osoby bezrobotne lub bierne zawodowo z następujących powiatów:

 • ostrowski
 • jarociński
 • pleszewski
 • krotoszyński
 • kępiński
 • ostrzeszowski
 • pleszewski
 • kaliski

W ramach projektu spółka oferować będzie bezzwrotne dotacje w wysokości 25 000,00 zł osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowym elementem wsparcia będzie wypłata przez spółkę, jako Beneficjenta projektu finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie.

Zatem łączne wsparcie może wynieść ponad 40 000,00 zł.

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia