startuplogo_2

Dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą przygotowaliśmy atrakcyjny pakiet Twój Start-Up Wspieramy początkujący biznes. Pakiet oprócz wspomnianego już „Wirtualnego Biura” zawiera dodatkowy szereg usług, które pozwolą nowopowstałej firmie na lepszy start w biznesie. Przykładowe usługi wchodzące w pakiet:

PAKIET „Twój Start-Up Wspieramy początkujący biznes”


W pakiecie tym klient otrzymuje:

 • usługę „Wirtualnego Biura”;
 • usługę „Środowiskową”;
 • możliwość bezpłatnego skorzystania do 4 godzin w miesiącu z sali spotkań (niewykorzy­stane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc);
 • możliwość bezpłatnego skorzystania do 2 godzin w miesiącu z sali konferencyjnej (niewy­korzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc);
 • w ramach usługi szkoleniowej gwarantowane jest uczestnictwo w szkoleniach bezpłatnych;
 • możliwość skorzystania z płatnych szkoleń organizowanych przez Ostrowski Park Przemy­słowy Sp. z.o.o. z rabatem 50%;
 • gwarantowany pakiet graficzny: projekt loga firmy, wizytówki, ogłoszenia
 •  50% rabat na odpłatne wynajęcie sali konferencyjnej;
 • wykonanie 250 sztuk  firmowych wizytówek;
 • opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych, m. in. umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie itd.
 • -przez okres trzech miesięcy w bezpłatnym miesięczniku, ogłoszenie 1zł/netto za publikację.