Szkolenie: Zamówienia publiczne po zmianach

Szkolenie: Zamówienia publiczne po zmianach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: „Zamówienia publiczne po zmianach”

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne:  TUTAJ

Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w godzinach od 09:00 do 15:00, w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93 F

  • zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada 2016r.

Zakres szkolenia:
Część I
1. Wstęp
a. Wejście w życie nowelizacji oraz przepisy przejściowe
b. Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
2. Zasady udzielania zamówień publicznych
3. Terminy w zamówieniach publicznych – praktyczne aspekty
4. Komunikowanie się zamawiającego z wykonawcami

Część II
5. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia
6. Tryby udzielania zamówień ze szczególnym uwzględnieniem trybu z wolnej ręki
7. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców

Część III
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty żądane od Wykonawców
9. Kryteria oceny ofert
10. Umowy w zamówieniach publicznych; klauzule dopuszczające zmiany umowy
11. Środki odwoławcze

szkolenie-nowa-wersja

Aktualności Szkolenia