Termin składania biznesplanów i dokumenty do pobrania

Termin składania biznesplanów i dokumenty do pobrania

Informacja o terminie składania wniosków oraz dokumenty do pobrania

W związku z zakończeniem etapu szkoleń w ramach projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” RPWP.06.03.02-30-0022/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. informujemy, że w terminie do 01/12/2017r. należy złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w załączniku)

  2. Biznes plan w dwóch egzemplarzach wypełniony elektronicznie. Każda ze stron winna być opatrzona parafką.

  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – w załączniku

  4. Zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis we wcześniejszych latach (jeśli dotyczy).

Do pobrania:

Wszystkie dokumenty składamy do dnia 1 grudnia 2017r.

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia