proinn2

Budowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi w obszarze m.in. przepływu najnowszej wiedzy oraz tzw. dobrych praktyk i know-how, komercjalizacji badań, organizowanie staży dla studentów i/lub absolwentów szkół.