Warsztaty – biznes i rewitalizacja. Zapraszamy!

Warsztaty – biznes i rewitalizacja. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Chcąc wsłuchać się w głos przedsiębiorców, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców/mieszkańców do udziału w spotkaniu warsztatowym poświęconym tematyce rewitalizacji w zakresie sfery dotyczącej gospodarki (biznesu).

• Spotkanie wprowadzające odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego (nad Bankiem BOŚ al. Powstańców Wielkopolskich 14).
• Spotkanie warsztatowe odbędzie się w piątek 20 stycznia 2017 r. o godzinie 14:00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego (nad Bankiem BOŚ al. Powstańców Wielkopolskich 14).

Celem warsztatów będzie przedstawienie podstawowych informacjidotyczących zagadnień związanych z rewitalizacją. Uczestnicy, połączeni w zespoły tematyczne, będą wraz z ekspertami określać problemy i trudności z jakimi się spotykają w swoim środowisku oraz poszukiwać pomysłów na ich rozwiązanie. Warsztaty mają również na celu umożliwić uczestnikom dyskusję o zasobach i atutach występujących na obszarze rewitalizacji. Na spotkaniach zostanie ponadto omówiony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH, które będą wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023. Będzie to także okazja na przedstawienie dobrych praktyk i przykładowych działań z zakresu rewitalizacji z innych miast, które mogą okazać się inspiracją dla lokalnych społeczności.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w warsztatach na temat rewitalizacji i włączenie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Warsztaty są okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu działań partnerskich, które mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Pamiętamy, że przez aktywne włączenie się w proces rewitalizacji wspólnie zmieniamy nasze miasto – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu wprowadzającym, które kierowane jest do wszytkach mieszkańców zainteresowanych procesem rewitalizacji oraz w warsztatach, które poświęcone są tematyce biznesu w procesie rewitalizacji.


Przedsiębiorców w szczególności zapraszamy na wydarzenie piątkowe tj. spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w piątek 20 stycznia 2017 r. o godzinie 14:00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego i poświęcone będzie tematyce rewitalizacji w zakresie sfery dotyczącej gospodarki (biznesu).

Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów udziela Pan Paweł Fludra, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta, nr tel. 62 582-23-21

Zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: pmlynarz@umostrow.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 795 548 247 do dnia 18 stycznia 2017 roku.

Wydarzenie na Facebooku

 

Aktualności