Wirtualne biuro polega na pełny outsourcing obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu wpłynie to znacząco na redukcję kosztów związanych z tradycyjnym prowadzeniem biura. OPP Sp.z o. o. stwarza możliwość rejestracji firmy pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność np. w domu lub też mobilni specjaliści mogą korzystać z prestiżu prowadzenia firmy pod adresem OPP Sp. z o.o.

W ramach „Wirtualnego Biura” Ostrowski Park Przemysłowy zapewnia także:

  • odbiór korespondencji Klientów oraz mailowe i telefoniczne informowanie o jej nadejściu;
  • promocję Klienta/firmy Klienta w siedzibie spółki, na stronie internetowej spółki (zamieszczenie loga firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności Zleceniodawcy), na fanpage’u na Facebook.

W ramach świadczonej usługi Klient otrzymuje:

  • możliwość bezpłatnego korzystania do 2 godzin w miesiącu z sali spotkań;
  • 50% rabat na odpłatne wynajęcie sali konferencyjnej;
  • możliwość skorzystania z płatnych szkoleń organizowanych przez Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o z rabatem 20 %;
  • przez okres jednego miesiąca w bezpłatnym miesięczniku, ogłoszenie 1zł/netto za publikację.