Wstępna lista rankingowa – „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”

Wstępna lista rankingowa – „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”

W związku z zakończonym procesem rekrutacji poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie.

Kolejnym etapem będzie etap szkoleniowo – doradczy. Harmonogram szkoleń zostanie opublikowany na stronie internetowej www.opp-ostrow.pl oraz przesłany do informacji zakwalifikowanych uczestników.
_________________________________________________________________

Wstępna Lista Rankingowa

_________________________________________________________________

Lista Rezerwowa

_________________________________________________________________

Lista osób niezakwalifikowanych

_________________________________________________________________

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia