Ostrów informator miejski,
ul Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771,
ISSN 2450-8128
e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl
Redaktor naczelny: Mikołaj Kostka
Wydawca: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7
Nakład: 30 000


 CZYTAJ ONLINE

(wszystkie numery)


2017


1 (12)/2017
2 (13)/2017
3 (14)/2017 

 4 (15)/2017
 5 (16)/2017
6 (17)/2017 

7(18)/2017
8(19)/2017  
9(20)/2017  
10(21)/2017
11(22)/2017


2016


 1/1016
2/2016informator2
3/2016 informator3 
 4/201604-maj
 5/201605-czerwiec
 6/2016park przemysłowy07.indd

 7/2016park przemysłowy07.indd
 8/2016    park przemysłowy07.indd    
 9/2016     park przemysłowy07.indd      
 10/2016 park przemysłowy07.indd
 11/2016    park przemysłowy07.indd