Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Z nami będziesz gotowy na nowelizację Ustawy PZP!

„Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!”

 

Projekt jest skierowany do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw!

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić Państwa Firmę do udziału w projekcie „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!” współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu oferujemy Państwu możliwość wykorzystania aż 54 godzin na uzyskanie potrzebnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

W pierwszej kolejności zapraszamy na szkolenia grupowe trwające 32 godziny lekcyjne – połączenie teorii (16 godzin) wraz z warsztatem praktycznym (16 godzin). Odbywać się będą w formie 2 razy po 2 dni szkoleniowe. Pracownicy biorący udział w szkoleniu powinni  być zaangażowani lub planowane jest ich zaangażowanie, w proces ubiegania się Państwa Przedsiębiorstwa o zamówienia publiczne na terenie Polski. Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Kolejnym etapem jest doradztwo indywidualne dla Państwa Przedsiębiorstwa, na które składa się 10 godzin zegarowych. Na doradztwie zostaną omówione problemy zgłaszane przez Państwa pracowników. Zapewniamy dojazd doradcy do siedziby przedsiębiorstwa.

Punkt konsultacyjno-doradczy to możliwość skorzystania z 12 godzin doradztwa indywidualnego. Przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie m.in. omówienia wątpliwości związanych z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosowania środków ochrony prawnej – dokumentów związanych z postępowaniem odwoławczym przed KIO, wniosek do prezesa UZP, skarga do sądu.

Kadra trenersko-doradcza zatrudniona w projekcie to najlepsi praktycy z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem.


Koszt udziału w projekcie jest dofinansowany do 90% wartości wsparcia ze środków Unii Europejskiej i wynosi jedynie:

– szkolenie grupowe – 132,88 zł/netto/pracownik

– doradztwo indywidualne – 426,25 zł/netto/przedsiębiorstwo

– doradztwo w ramach punktu konsultacyjno-doradczego – 450,12 zł/netto/przedsiębiorstwo

Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.


dowiedź się wiecej: www.pzp.wgpr.pl

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, prześlemy dokumenty pozwalające zgłosić Państwa firmę do projektu!

ue

Osoba do bezpośredniego kontaktu:

Magdalena Kaczmarek
T: 515 615 702
M: m.kaczmarek@wgpr.pl

Aktualności Szkolenia