Zapytanie ofertowe: usługa cateringu

Zapytanie ofertowe: usługa cateringu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu dla uczestników Projektu pn. „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w Działaniu 6.3 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.02-30-0022/16-00.

Termin składania ofert upływa w czwartek, 14.09.2017r. (godzina 14:00)

Aktualności Dofinansowania Przetargi Wydarzenia